Často kladené otázky

Finance (11)
 1. Jakým způsobem se vyúčtovávají úroky vzniklé na projektovém účtu, které jsou považovány za příjem projektu?
 2. Jak postupovat, když jsme v určitém monitorovacím období zapomněli uplatnit některý z výdajů v žádosti o platbu? Je možné jej zařadit do následující monitorovací zprávy?
 3. Můžeme uchovávat elektronické doklady (faktury?), pokud nám je dodavatel takto pošle?
 4. Lze počítat s penězi na další roky, pokud se nyní do nějakých projektů nedostaneme nebo nepustíme?
 5. Pokud je měsíční příjem z dohody o pracovní činnosti do 2500 Kč, tak se neodvádí soc. a zdr. pojištění, je to správná informace?
 6. Uzavřeme DPP nad 10000,- Kč měsíčně. Platí se zdravotní a sociální pojištění z celé částky nebo jen z částky, která přesáhne 10000,- Kč?
 7. DPP přesáhne 10000,- měsíčně, jak postupovat?
 8. Realizujeme dva projekty v oblastech podpory 1.1 a 1.4 OP VK. Jak je to s dokladování osobních nákladů? Dokladují se v grantovém projektu (oblast podpory 1.1) a v projektu EU peníze školám (tzv. šablony – oblast podpory 1.4) stejným způsobem?
 9. Jak postupovat, pokud jsme v průběhu realizace projektu zjistili, že některé z nastavených monitorovacích indikátorů v průběhu realizace projektu překročíme o cca 15 %?
 10. Do které kapitoly rozpočtu je možné zařadit výdaje na lektora vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu projektu?
 11. Je možné z realizovaného grantového projektu v rámci OP VK uplatnit výdaj na pořízení interaktivní tabule nebo jen jednotlivé komponenty jako je dataprojektor a zaúčtovat jako jednotlivé samostatné účetní položky?
 1. Co je to „předmětoročník?“
 2. Je třeba dokládat podpisy žáků na PL(prezenční listinu) z exkurzí / z každého dne ověřování ve výuce?
 3. Jaké náležitosti má prezenční listina?
 4. Jak označit „projektovou výuku“ v třídní knize?
 5. Je třeba doložit prezenční listiny z každého dne výuky?
 6. Jak doložit podpořené osoby z ověřování nového učebního materiálu, které probíhalo celé pololetí?
 7. Je přesně určeno, stanovit podmínku podpořené osoby nebo si ji můžeme sami zvolit (test na závěr výuky, dodržet určité procento docházky, zúčastnit se alespoň jedenkrát…)?
 8. V rámci projektu jsme vytvořili a nově vybavili učebnu / knihovnu – jedná se o nový produkt?
 9. V jedné pracovní smlouvě má pedagog uvedeny 2 odlišné činnosti (napsat skripta a výuka podle tohoto nového učebního materiálu) - je možné ho vykázat jako 2 poskytovatele?Na jedné pozici se střídají 3 osoby – je možné je počítat jako 3 poskytovatel
 10. Jak chápat označení „nový/inovovaný produkt?
 11. Jak požádat o prodloužení lhůty k odevzdání MZ?
 12. Jak máme postupovat při stanovení počtu MI?
 13. Chceme požádat o podstatnou změnu v MI. Jak zpracovat žádost o podstatnou změnu? Máme vycházet ze smlouvy nebo z projektu?
 14. Jak postupovat, když jsme v podepsané smlouvě objevili chybu v počtu monitorovacích indikátorů oproti schválenému projektu a podkladům zaslaných k podpisu smlouvy?
 15. Co se stane, když pošleme monitorovací zprávu po stanoveném termínu?
 16. Realizujeme projekt v oblasti podpory 1.4 EU peníze školám. Kolikrát se započítávají žáci určité třídy (pro vykazování MI), když na nich bylo ověřeno více vzdělávacích materiálů v šablonách inovací? Musíme při vykazování počtu podpořených osob zohlednit,
 17. Jak určit, který kurz je / není navazující?
 1. Jsem ředitel školy. Musím projekt řídit sám nebo mi může někdo pomoci?
 2. Pokud je měsíční příjem z dohody o pracovní činnosti do 2500 Kč, tak se neodvádí soc. a zdr. pojištění, je to správná informace?
 3. DPP přesáhne 10000,- měsíčně, jak postupovat?
 4. Sdělování si či zjišťování platových náležitostí mezi zaměstnanci
 5. Rozvázání (ukončení) pracovního poměru
 6. Co je to pracovní cesta a na jak dlouhou dobu může zaměstnavatel vyslat zaměstnance na prac. cestu?
 7. Jaká je doba trvání pracovního poměr na dobu určitou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a kolikrát může být tento prac. poměr opakován?
 8. Práva a povinnosti v pracovních smlouvách
 9. Jaká je délka zkušební doby (ZD) u řadového zaměstnance a u vedoucího zaměstnance a jakým způsobem se ZD sjednává?
 10. Kdy vzniká pracovní poměr?; Co každá pracovní smlouva musí obsahovat?
 11. Kdo smí za zaměstnance uzavřít kolektivní smlouvu a jak může být kolektivní smlouva uzavřena a jak může být vypovězena a dokdy smluvní strany kolektivní smlouvy jsou povinny s obsahem kolektivní smlouvy seznámit zaměstnance?
 12. Jaké jsou základní pracovněprávní vztahy a jak se zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem?
 13. Kdo je vedoucí zaměstnanec a kdo je řídící zaměstnanec-vysvětlete rozdíly?
 14. Kdy nastává a vzniká u fyzické osoby způsobilost jako zaměstnavatel mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost k vlastním právním úkonům a nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti?
 15. Vyjmenujte základní smluvní strany pracovněprávních vztahů?
 16. Jaké zásady se uplatňují v pracovněprávních vztazích?
 17. Kdy vznikají pracovněprávní vztahy a jaké základní pracovněprávní vztahy ZP zná?