Výstupy ze vzdělávání

Plánované výstupy

8 vzdělávacích modulů:

A Role projektového řízení ve vzdělávací politice ČR (povinný modul, pouze e-learning)

B Strategické řízení organizace

C Řízení změn

D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

E Finance a finanční nástroje

F Řízení lidských zdrojů

G Řízení kvality, kontroling, rizika

H Měkké dovednosti (soft skills)

 

105 podpořených osob v modulu A (povinný pro účast v modulech B-H)

105 podpořených osob v modulu B-H (v každém modulu po 15 účastnících)

210 podpořených osob celkem ve vzdělávání

 

Studijní texty ke vzdělávacímu programu v nákladu 120 ks

e-learningové programy

studijní texty pro prezenční vzdělávání v nákladu 120 ks

210 ks odborných publikací určených pro účastníky vzdělávání

 

Výstupy aktivity k 30.11. 2012, tj. k ukončení projektu

  • sylaby vzdělávacích modulů B - H

  • 196 absolventů vzdělávacích modulů A - H, vč. studij. textů

  • CD s e-learningovýmy kurzy v nákladu 800 ks

  • Balíček vzorových dokumentů pro projektové manažery ve školství v počtu 23 ks

  • odborná publikace Projektový management podle IPMA v počtu 43 ks